Yoga tegen hoofdpijn? Een effectieve tactiek om van hoofdpijn af te komenHet doen aan yoga kent vele doeleinden. Met als algemeen uitgangspunt het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het is bekend dat yoga voor vele klachten een uitkomst kan bieden. Mensen met onder andere hoge bloeddruk, angstige gevoelens en depressiviteit, zijn vaak gebaat bij het doen aan regelmatige yogasessies.
Yoga kan ook een wapen tegen hoofdpijn zijn. De manier van ademhalen, bewegen en voelen, werken positief op de bloeddruk, adervernauwingen, holtes en het tegengaan van ontstekingen.
Welke vorm van yoga het meest geschikt is tegen hoofdpijn is persoonlijk. Het soort hoofdpijn, de gradatie en de duur zijn van invloed op de oplosbaarheid.

oudere vrouw hoofdpijn

Soorten hoofdpijn

Hoofdpijn is een nare aandoening met een stagnerende uitwerking. Allerlei dagelijkse activiteiten kunnen er door worden ondergesneeuwd. De één is nog in staat om naar het werk te gaan, de ander ligt dagenlang uitgeschakeld. Pijnstillende middelen kunnen tijdelijk goed helpen, maar bouwen snel resistentie en gewenning op. Mensen die relatief hoog scoren op de ‘hoog sensitiviteit index’, ervaren over het algemeen meer en sneller hoofdpijn. Het gevoeliger zijn voor prikkels van buitenaf – licht, geluid, geur – maar ook van binnen  (gedachten, gevoelens) blijkt sneller hoofdpijn in de hand te werken.

Spanningshoofdpijn

Deze vorm is de meeste voorkomende hoofdpijnvariant. Ongeveer 60% van de mensen die kampen met hoofdpijn valt in deze categorie. Spanningshoofdpijn uit zich vaak in de voorholtes van het hoofd, maar nek en schouders kunnen ook meedoen. Oorzaken zijn te herleiden naar familiare factoren en persoonlijke gesteldheid. Deze vorm van hoofdpijn wordt relatief goed verdragen. Verschijnselen zoals braken komen niet voor.

Aangezichtspijn

Dit type komt niet veel voor en uit zich in pijn op specifieke plekken in en rondom het gezicht. Zo kan de pijn in de neus, het voorhoofd, de lip of de wang zitten. Kenmerkend zijn de kortdurende pijnscheuten die zich herhaaldelijk voor doen. De oorzaken variëren van tandheelkundige problemen tot bacteriële infecties.


Migraine

Migraine staat bovenaan wanneer het aankomt op pijnsensatie. Deze heftige vorm kan spontaan op komen zetten en kan iemand uren maar soms ook dagen lang uitschakelen. Misselijkheid en braken  kunnen optreden en geadviseerd wordt om de huisarts te raadplegen bij een aanval. Over oorzaken is er weinig bekend, al wordt er aangenomen dat het hoogstwaarschijnlijk genetisch is.

Clusterhoofdpijn

Bij clusterhoofdpijn zit de pijn aan één zijde van het hoofd. De aanvallen zijn erg pijnlijk en komen in bepaalde periodes (clusters) voor. Andere kenmerken zijn een verstopte en of loopneus, of een tranend oog aan de zijde van de hoofdpijn. Over oorzaken wordt gespeculeerd, al is men het wel eens over de uitlokkers zoals alcohol en andere middelen die de bloedvaten doen verwijden.


Welke yoga tegen hoofdpijn

Bij intense vormen zoals migraine en clusterhoofdpijn, is enige vorm van yoga niet mogelijk. Het bewegen is moeilijk tot niet haalbaar en kan bovendien zelfs de hoofdpijn verergeren. Yoga Nidra daarentegen is een yogavorm waarbij alleen gelegen en geluisterd hoeft te worden. Yoga Nidra instrueert het onderbewustzijn, reguleert de bloeddruk alsmede stress- en gezondheid bevorderende hormonen. Het is een goede vorm voor ieder type hoofdpijn, zelfs voor de zwaardere varianten. Echter, voor migrainepatiënten die geluid erg slecht verdragen kan zelfs Yoga Nidra teveel zijn. Wanneer dit niet lukt is yoga op het moment van de hoofdpijn geen optie. In periodes van geen hoofdpijn kan Yoga Nidra gedaan worden ter voorkoming van migraine.

Bij aangezichtspijn en spanningshoofdpijn is basis yoga en restorative yoga vaak een goede optie. Bewegen wordt bij deze soorten hoofpijn niet zodanig verhinderd dat yoga bewegingen vaak goed uitgevoerd kunnen worden. Restorative yoga oefeningen zijn rustige en langzame houdingen, die het doel hebben ontspanning te bevorderen en lichamelijk herstel te promoten. Restorative oefeningen komen overigens vaak terug in de basis yoga programma’s.Yoga Nidra en hoofdpijn

man hoofdpijn werk

Ook voor mensen met milde, chronische en of zeurende hoofdpijn kan Yoga Nidra een uitkomst bieden. De passieve en liggende uitvoering geniet vaak de voorkeur bij het terugdringen en voorkomen ervan.

Het voordeel van Yoga Nidra is dat onderliggende klachten aangepakt worden. Hoofdpijn is een symptoom dat ergens zijn oorsprong of trigger vindt. Yoga Nidra instrueert als enige yogavorm het onderbewustzijn en zorgt via lichamelijke processen voor homeostase (inwendig evenwicht). Het zenuwstelsel kalmeert, de bloeddruk verlaagt en hormonen en neurotransmitters zorgen voor een herstelprocedure.


Hoe Yoga Nidra werkt

Het instrueren van het onderbewustzijn verloopt via de instructies van de yogadocent. Deze instructies zetten aan tot bewust handelen, zoals het anders ademhalen en de focus in het lichaam veranderen. Maar de instructies zetten ook aan tot veranderingen in het onderbewustzijn. Op dit proces heb je geen invloed en dit gebeurt dus automatisch. De hersenen beginnen te mediteren waardoor lichamelijke reacties zoals bloeddrukverlaging en stress eliminatie plaatsvinden. Tijdens de sessie komen lichaam en geest in een uiterst diepe staat van ontspanning terecht.
De hormonen die afgegeven worden in het bloed bevorderen onder meer lichamelijk herstel, pijnstilling en het vermogen je goed en gelukkig te voelen. Uren na een sessie blijven de hormonen hun werk doen waardoor de resultaten lang aanhouden.

Yoga Nidra bij klachten

Naast het bestrijden van hoofdpijn, kan Yoga Nidra ingezet worden bij een breed scala van klachten. Vele (chronische) klachten vinden hun oorsprong in teveel en langdurige stress. De mate van stress eliminatie, is bij geen enkele yogasoort zo hoog als bij Yoga Nidra. Wanneer met regelmaat een sessie ondergaan wordt, zal het stressniveau voor langere termijn verlaagd worden. Die termijn geeft het lichaam de kans te herstellen en overige klachten terug te dringen.

Klachten die met Yoga Nidra verholpen kunnen worden:

  • Hoge bloeddruk
  • Angsten en nervositeit
  • Depressiviteit
  • Slaapproblemen
  • Besluiteloosheid
  • Burn out
  • Verstoorde energiehuishouding
  • Spijsverteringsklachtenvrouw hoofdpijn yoga nidra


Yoga Nidra thuis toepassen

De eenvoudige uitvoering maakt Yoga Nidra tot de meeste geschikte vorm om thuis te doen. De kans op fouten is nihil, aangezien het een automatisch onderbewust proces betreft. Voor mensen met hoofdpijn is het extra prettig om niet de deur uit te hoeven, en zo thuis toch de volledige voordelen mee te krijgen. Pas Yoga Nidra sessies een paar keer per week toe voor ongeveer twee maanden. De gradatie van de hoofdpijn zal afnemen maar ook de kans op terugkeer zal steeds kleiner worden.