Yoga voor mannen? Ontdek hoe yoga je rust én kracht kan geven


Zeker in de begintijd werd er over yoga voor mannen een beetje lacherig en neerbuigend gedaan.
De ‘verlichte types’ die graag meedoen met een hype. De cijfers laten zien dat het aandeel mannen door de jaren heen versneld aan het toenemen is. Mannen van uiteenlopende leeftijden vinden hun weg naar de yogastudio en doen daarmee als het ware stigma brekend werk.

Yoga heeft in Westerse landen ten onrechte het label gekregen dat het iets voor vrouwen en zweverige persoonlijkheden zou zijn. Het ironische is, dat yoga in het land van oorsprong, India, voor het merendeel door mannen wordt beoefend. In andere Aziatische culturen is het aandeel mannen ook overwegend groter.

yoga man lotus

Het feit dat de houding in Westerse landen aan het kantelen is, komt voort uit de tastbare resultaten die yoga teweeg brengt. Vele onderzoeken en inzichten van de afgelopen decennia wijzen uit dat yoga direct en indirect zeer bevorderend voor de gezondheid is.

Zo zijn er een hoop klachten en aandoeningen die dankzij regelmatige toepassing van yoga te verhelpen zijn:

 • Stress
 • Depressie
 • Nervositeit
 • Ademhalingsproblematiek
 • Verslechterde energiehuishouding
 • Hoge bloeddruk
 • Gevoel van afwezigheid
 • Gevoel van besluiteloosheid
 • Hoofdpijn
 • Spijsverteringsproblemen


Doordat vrouwen over het algemeen yoga eerder oppakken dan mannen, weten zij vaak beter welke voordelen het doen van yoga kan hebben. Langzamerhand zien we dus een positieve verschuiving in het aantal mannelijke beoefenaars in Nederland. Mannen besluiten steeds vaker yoga een kans te geven en plukken daarmee de vruchten die het kan hebben voor het welzijn.


Welke yoga voor mannen?

Er is veel keuze wat betreft yogavormen. In Nederland worden er om en nabij acht a tien vormen aangeboden en nu en dan komt er een nieuwe bij. Onderzoek naar voorkeuren onder mannelijke beoefenaars heeft geleid tot een viertal vormen: Yoga Hatha, AshtangaYoga, Broga, Yoga Nidra.

Yoga Hatha

Yoga Hatha is één van de bekendste vormen in Nederland. Dit verklaart wellicht de populariteit onder mannen (en vrouwen) en is een uitstekende vorm van yoga. Yoga Hatha voldoet aan het traditionele beeld dat we doorgaans van yoga hebben: ademhalingstechnieken (pranayama), lichamelijke houdingen (asana’s) en ter afronding van een sessie, meditatie. De lichaamshoudingen zijn deels met en deels zonder beweging. Veel ‘bekende’ houdingen zoals de Zonnegroet en de Downward-facing dog pose komen aan bod. Enige mate van lenigheid is vereist, maar dit leidt in het algemeen tot weinig problemen. De houdingen kunnen uiteraard tot zover het eigen lichaam kan reiken gedaan worden.

Bij regelmatige toepassing zal er gemerkt worden dat de reikwijdte toeneemt naarmate de spieren die langer worden. Het langer én soepeler worden van spieren en pezen, zorgt in het dagelijks leven voor meer (geestelijke) stabiliteit en minder verlies van energie.

yoga hatha manAshtanga Yoga

Een fysiek zware en intense yoga variant. Deze vorm wordt in sommige delen van de wereld ook aangeduid als Power Yoga. Bij Ashtanga Yoga worden er lichaamshoudingen uitgevoerd die elkaar in een hoog tempo opvolgen. Zoals bij Yoga Hatha de houdingen als losstaande oefeningen worden gedaan, vloeien de houdingen bij Ashtanga Yoga snel in elkaar over. Dit proces wordt in de yoga ‘flow’ genoemd en hier zitten zowel voor- als nadelen aan.

Het voordeel is dat er uiteindelijk minder nagedacht hoeft te worden omdat de continuïteit niet onderbroken wordt. Bovendien kost een voortdurende flow minder energie. Dit is een must aangezien de oefeningen snel gaan en relatief zwaar zijn. Bij Ashtanga Yoga ligt de nadruk op het vergroten van uithoudingsvermogen en spierkracht, het verbranden van calorieën en het verkrijgen van souplesse en energie.

Let wel, deze variant wordt met name door gevorderden gedaan. De lichaamshoudingen zijn complexer dan bij Yoga Hatha en bij weinig ervaring kan de uitvoering tot blessures leiden.

Ashtanga Yoga man

Broga

Nog maar kort geleden is Broga (Brotherly Yoga) ontwikkeld in de Verenigde Staten, als antwoord op de vraag naar yoga voor mannen. Broga heeft een recht toe recht aan aanpak. Het karakter heeft een fitnessachtige insteek en de instructies worden door mannelijke docenten gedaan.

Allerlei overige dingen en attributen zoals zang, dans, wierrook en bepaalde muziek komen niet aan bod. De oefeningen zijn relatief zwaar maar wel toegankelijk voor beginners.  Broga is pas sinds een paar jaar in Nederland en er is daarom nog te weinig data om uitspraken over enige effectiviteit te doen.

Broga man

Yoga Nidra

Een compleet andere manier van yoga beoefenen gebeurt tijdens Yoga Nidra. Bij deze vorm komen er geen lichaamshoudingen aan te pas. Tijdens de sessies wordt er alleen maar gelegen op de rug en geluisterd naar instructies.

Vanwege de eenvoud is deze vorm zeer laagdrempelig voor ouderen, en zo blijkt, ook voor mannen. Door de instructies aan te horen gebeuren er in de eerste plaats dingen in de hersenen en het zenuwstelsel.

De instructies hebben namelijk het vermogen je onderbewustzijn te bereiken en instrueren. Je begint passief te mediteren doordat de hersenen  bepaalde hersengolven beginnen te produceren. Deze hersengolven (delta- en thèta) worden normaal geproduceerd bij trance, hyperfocus en diepe meditatie. Ze zetten aan tot lichamelijke processen die op een hoop onderdelen heilzaam en gezond zijn:

 • Stresshormonen worden in snel tempo afgebroken.

 • Bloeddruk verlaagt.

 • Gezondheid bevorderende hormonen worden afgegeven die helpen bij lichamelijk herstel, ontspanning, pijnbestrijding, het ervaren van geluk.


Als direct en indirect gevolg, neemt de helderheid in het hoofd toe en voelt het lichaam zich uitgerust en verkwikt. Een sessie Yoga Nidra staat ongeveer gelijk aan vier uur diepe slaap. Het is daarom ook gunstig voor mensen die kampen met slaapproblemen.

yoga nidra man studio


Yoga Nidra en (top)sport

Door Yoga Nidra te doen, ondergaan lichaam en geest een zo diep mogelijke staat van ontspanning. Zo wordt het zenuwstelsel ontlast, nemen ontstekingen af, gaan bloeddruk en hartslag omlaag en komen spieren en pezen volledig tot rust. Daarnaast zorgen de afscheiden hormonen voor een langdurige werking die ook voor mentale verbeteringen en verlichting zorgen.

Mensen die met regelmaat aan Yoga Nidra doen, zien dat zij in de uitvoering van sport betere prestaties neer beginnen te zetten. Of dit nu de conditie is bij lange afstand lopen, meer kracht tijdens krachttraining of meer explosiviteit tijdens sprinten of springen is. Een diepe en herstellende ontspanning is de sleutel tot het neerzetten van prestaties tijdens sporten.
Dit ‘REST-component’ is onmisbaar en het is daarom niet vreemd dat steeds meer (top)sporters Yoga Nidra in hun dagelijks leven integreren.


Yoga vanuit huis doen

Doordat Yoga Nidra geen lichaamshoudingen kent, maar uitsluitend een (zeer sterk) meditatief element, is het volledig veilig om thuis te doen. Het enige wat er voor nodig is, is een rustige ruimte waar je gedurende de sessie niet afgeleid wordt. Het ondergaan van Yoga Nidra is een volautomatisch proces. Zeer eenvoudig, zonder kans op een foute uitvoering, maar met veel gezondheidsvoordelen.

Op dit moment is de volledige online Yoga Nidra cursus van de HWYA in prijs verlaagd met €50,-. Probeer nu op geheel laagdrempelige wijze deze online cursus uit en ontdek welke voordelen het teweeg kan brengen.