Yoga voor ouderen – De eenvoud van Yoga Nidra voor de 65plusser

Yoga voor ouderen Het aantal senioren dat aan yoga doet is naar verhouding klein. Al hoewel dit langzaamaan toeneemt, zijn het met name dertigers, veertigers en vijftigers die de yogastudio’s domineren.Echter naarmate yoga langer in Nederland ‘bestaat’, groeit ook de leeftijd van de beoefenaars gestaag mee. Daarnaast zien we dat ook kinderen steeds vroeger in

Read More